11 februari, 2014

Nosacq-50

NOSACQ-50 (Nordic Occupational Safety Climate Questionnaire) är en enkätundersökning som behandlar arbetsmiljö och säkerhetsklimat på arbetsplatsen. Underlaget är framtaget av en grupp nordiska forskare inom säkerhetsfrågor och fritt att använda.

Vi har byggt en elektronisk enkät baserad på NOSACQ-50 underlaget som gör administrationen och sammanställningen av enkätresultatet enkelt och snabbt.

http://nosacq.stilit.se

Enkäten är anpassad för att fungera på såväl stationära datorer som mobila enheter och är väldigt enkel att besvara.

Administration och analys sker i ett webbaserat gränssnitt som fungerar i de flesta moderna webbläsare såväl mobilt som stationärt.

Nedan finns instruktioner för hur enkäten administreras att ladda ner. Om intresse finns så kontakta oss för en demonstration av enkätundersökningen.

Dokumentation finns här!