Nosacq-50

RRRVi utvecklade under 2013 en webbaserad enkät baserad på Nosacq-50, en enkätstudie för arbetsmiljö och säkerhet. Enkäten är nu färdig och används av ett antal företag inom energibranschen.

Vi har valt att lägga prisbilden på ett sådant sätt att enkäten är genomförbar för såväl små som stora företag, dock krävs ett användarunderlag på minst 5 deltagare för att enkäten ska ge ett resultat.

Om ert företag är intresserade av en Nosacq-50 studie finns mer information att läsa under Nosacq-50 länken i sidmenyn längst upp.