Serverbytet utfört

Nu är serverbytet utfört och allting verkar ha gått bra. Upplever ni fortfarande problem med någon av våra tjänster så kontakta oss i första hand på info@stilit.se så kikar vi på det.

Kom ihåg att om du tidigare haft en inloggning till mailen som inte varit densamma som din e-post adress så måste du nu byta till att logga in med e-post adressen för att det ska fortsätta fungera.