MQ Klient för PHP

Eftersom att vi jobbar en del mot IBM WebSphere MQ och där inte finns någon WMQ klient med stöd för de RFH-headers vi använder, och eftersom att de klienter som finns inte underhålls och inget intresse för support finns, så har vi tagit fram en patch till den mqseries-klient som finns på PHP.net. Till detta har vi skapat en vx_MQClient klass som hanterar uppkoppling, läsning och skrivning mot MQ genom ett enkelt gränssnitt samt en vx_MQMessage klass som tolkar MQ meddelanden med headerinformation.

Mer information finns under projektfliken eller här.