API Documentation Plugin for DokuWiki

Since the Vortex API needs documenting and there was a lack of good API documentation plugins for DokuWiki we decided to write one. The plugin is really simple, takes formatted text using | as a separator and formats an API documentation layout. The format of the text is: CLASS|[name of class]|[filename of class]|[Extends]|[description] FIELD|[name of Läs mer om API Documentation Plugin for DokuWiki[…]

Arduinobibliotek för Nexa

Ett automationsprojekt behöver prylar som pratar med varandra, och det finns ett antal färdiga standarder att använda sig av. Nu skulle vi bygga en trekanalsdimmer som pratade Nexa, men hittade inget arduinobibliotek för att både läsa och skriva som var kompatibelt med Nexas utrustning och Tellstick. Så vi skrev ett. Biblioteket lägger vi upp här Läs mer om Arduinobibliotek för Nexa[…]

Telldus Tellstick on Raspberry Pi

For different automation projects the Telldus Tellstick is a neat solution to let your software interface some external wireless hardware. This document describes how to connect and setup the Telldus Tellstick on the Raspberry Pi, mostly for internal reference, but hopefully it can be of assistance to someone out there. The first step is adding Läs mer om Telldus Tellstick on Raspberry Pi[…]

MediaTek USB WLAN adapter on Raspberry Pi

We’ve got a few Raspberry Pi’s to use in different projects, and for theese pi’s we got a couple of different WLAN adapters. In our search for a cheap and simple system we’ve tried a few differend brands of adapters, with different results. This document will describe how to get the MediaTek USB WLAN adapter Läs mer om MediaTek USB WLAN adapter on Raspberry Pi[…]

Nosacq-50

Vi utvecklade under 2013 en webbaserad enkät baserad på Nosacq-50, en enkätstudie för arbetsmiljö och säkerhet. Enkäten är nu färdig och används av ett antal företag inom energibranschen. Vi har valt att lägga prisbilden på ett sådant sätt att enkäten är genomförbar för såväl små som stora företag, dock krävs ett användarunderlag på minst 5 Läs mer om Nosacq-50[…]