Serverbytet utfört

Nu är serverbytet utfört och allting verkar ha gått bra. Upplever ni fortfarande problem med någon av våra tjänster så kontakta oss i första hand på info@stilit.se så kikar vi på det. Kom ihåg att om du tidigare haft en inloggning till mailen som inte varit densamma som din e-post adress så måste du nu […]

Serverbyte 4-6/5

På grund av resursbrist hos vår nuvarande host kommer vi att byta till en ny. Den nya servern är installerad och klar, och i helgen 4-6/5 kommer all data att flyttas över till det nya systemet. Detta kan innebära mindre störningar i åtkomsten till websidor och e-post. Som följd av serverbytet kommer vi att uppgradera […]

MQ Klient för PHP

Eftersom att vi jobbar en del mot IBM WebSphere MQ och där inte finns någon WMQ klient med stöd för de RFH-headers vi använder, och eftersom att de klienter som finns inte underhålls och inget intresse för support finns, så har vi tagit fram en patch till den mqseries-klient som finns på PHP.net. Till detta […]

Strömsensor för 3-fasmätning

Vårt projekt för hemövervakning har börjat ta form, och först ut är en WiFi-ansluten sensor för att mäta strömmen på tre separata faser. Tanken är att koppla denna på inkommande ledning och därifrån få en övervakning på total konsumption, men denna går självfallet att koppla in på vilken trefasledare som helst – eller på tre […]

API Documentation Plugin for DokuWiki

Since the Vortex API needs documenting and there was a lack of good API documentation plugins for DokuWiki we decided to write one. The plugin is really simple, takes formatted text using | as a separator and formats an API documentation layout. The format of the text is: CLASS|[name of class]|[filename of class]|[Extends]|[description] FIELD|[name of […]

Arduinobibliotek för Nexa

Ett automationsprojekt behöver prylar som pratar med varandra, och det finns ett antal färdiga standarder att använda sig av. Nu skulle vi bygga en trekanalsdimmer som pratade Nexa, men hittade inget arduinobibliotek för att både läsa och skriva som var kompatibelt med Nexas utrustning och Tellstick. Så vi skrev ett. Biblioteket lägger vi upp här […]